Vidinio išgydymo malda

Viešpatie Jėzau, kuris atėjai gydyti

sužeistų ir iškankintų širdžių,

meldžiu Tave, išgydyk tas žaizdas,

kurios vargina mano širdį;

ypač prašau Tave išgydyti tai, kas verčia mane nusidėti.

Prašau Tave ateiti į mano gyvenimą,

išgydyti nuo vaikystėje mane sužeidusių

psichinių traumų ir nuo jų paliktų žaizdų,

kurios mane lydėjo visą gyvenimą.

Viešpatie Jėzau, Tu pažįsti mano problemas -

jas visas sudedu į Gerojo Ganytojo širdį.

Prašau Tave, didžiąja savo Širdies žaizda

išgydyk mažus mano širdies sužeidimus.

Išgydyk mano atminties žaizdas,

kad niekas iš to, kas man nutiko,

neįkalintų manęs skausme, baimėje ir susirūpinime.

Išgydyk, Viešpatie,

visas tas žaizdas, kurios mano gyvenime

buvo nuodėmės priežastimi.

Aš noriu atleisti visiems mane įžeidusiems.

Žvelk į mano vidaus žaizdas,

kurios man trukdo atleisti.

Tu, kuris atėjai pagydyti prislėgtų širdžių,

pagydyk manąją širdį.

Pagydyk, Viešpatie Jėzau, mano intymiąsias žaizdas,

kurios sukelia fizines negalias.

Aš tau atiduodu savo širdį -

priimk ją, Viešpatie, nutyrink ir išmokyk ją jausti taip,

kaip jaučia Tavo dieviškoji širdis.

Padėk man būti nuolankiam ir švelniam.

Išgydyk mane, Viešpatie,

nuo mane slegiančio skausmo

dėl man brangių žmonių mirties.

Padaryk, kad, būdamas tikras,

jog Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas,

atgaučiau ramybę ir džiaugsmą.

Padaryk mane autentišku Tavo Prisikėlimo,

Tavo pergalės prieš mirtį

ir Tavęs Gyvojo buvimo tarp mūsų liudytoju.

Amen.

Kristaus siela

Kristaus siela, pašvęsk mane,

Kristaus kūne, išgelbėk mane,

Kristaus kraujau, pagirdyk mane,

Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane.

Kristaus kančia, pastiprink mane,

O gerasis Jėzau, išklausyk mane,

Savo žaizdose paslėpk mane,

Neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti.

Nuo sielų priešų apgink mane,

Mirties valandą pasišauk mane,

Ir liepk man ateiti pas Tave,

Kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen

You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentuokite:

Komentuoti gali tik prisijungę skaitytojai.

By WordPress | Visit BestInCellPhones.com for Free Verizon Cell Phones | Thanks to iCellPhoneDeals.com, MMORPG Games and Conveyancing