Sumos Choras

Sumos choras, kuris gieda sekmadieniais Šv. Mišiose 11 val., atsirado 2015 m. spalio mėn. tam, kad ne tik puoštų Liturgiją, bet ir tam, kad Bažnyčiai padėtų jungtis į bendrą giedojimą. Šio choro repertuaras nėra tipiškas sumos chorų repertuarui. Dauguma mūsų giesmių yra visai neseniai sukurtos, paremtos Šv. Rašto (ypatingai psalmių) bei Bažnyčios šventųjų tekstais. Šiuo metu giedame 2-3 balsais, bet tikimės, kad ateityje užaugsime ne tik muzikoje, bet ir choristų skaičiuje ir galėsime giedoti 4 balsais.
Neskaitantiems iš lapo, repeticijos vyksta du kartus per savaitę, o skaitantiems iš lapo vieną kartą – penktadieniais. Choras jau tapo bendruomene, kuri turi atvirą širdį ir labai laukia naujų narių! Tad jei groji ar giedi (ar nežinai ar sugebi, bet norėtum pabandyt), tai drąsiai sekmadienį po 11 val. Šv. Mišių prieik prie vargonininkės arba skambink Gražinai numeriu +370 67874106.