Susitaikinimas

Dievas, gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia atleidimą ir ramybę. (Iš Apeigyno)

Dominikonai bažnyčioje klauso išpažinčių likus 15 min iki Mišių pradžios.