Mamų maldos grupė

„Klausyk! Mano mylimasis beldžiasi!“ Gg 5,2

Grupelė šioje bažnyčioje gyvuoja jau penktus metus. Idėja kilo Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šeimų bendruomenės moterų iniciatyva kaip atliepas į bendravimo bei bendros maldos poreikį. Tikime, kad ne tik veikla, bet ir malda bei pasidalijimas savo džiaugsmais bei rūpesčiais augina tarpusavio santykius ir bendrystę.
Mūsų tikslas – kartu melstis už savo šeimas ir artimuosius: save, savo vyrą, vaikus ir artimuosius – krikšto vaikus, kunigus, draugus..., vis giliau išgyventi savo pašaukimą būti moterimi ir motina. Į grupelę gali jungtis Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje besilankančios mamos, kurios turi troškimą melstis kartu ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą. Pagrindiniai susirinkimo dėmenys – Dievo Žodžio skaitymas, pasidalijimas (ne Žodžio komentavimas, bet širdies atvėrimas Jam) ir užtarimo malda. Renkamės tik vieną kartą į mėnesį, tačiau, susitinkame ir dažniau – per sekmadienio šventas Mišias ar kitomis progomis: bažnyčios renginiuose, šeimų susirinkimuose, kitose bendrose veiklose. Pagal galimybes kartu vykstame į moterims skirtas rekolekcijas ir/ar seminarus. Vasaros metu susirinkimai nevyksta, o pirmasis susirinkimas rudenį yra atviras. Jo metu galima geriau susipažinti su grupelės veikla ir apsispręsti, ar tai jūsų kelias. Nebijokime ieškoti!
Kur? Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoracinis centras.
Kada? Kiekvieno mėnesio ketvirtas ketvirtadienis po 18 val. Šventų Mišių ir liturginės maldos su broliais dominikonais, maždaug 19 val.
Kodėl tik moterys ir tik motinos? Kodėl be vaikų? Atėjusios į „pasimatymą“ su Viešpačiu mes trumpam atsitraukiame nuo žmonos, mamos, darbo ir visuomeninių pareigų, kad prisimintume: esu ne tik žmona, mama, draugė, kolega ir t.t, bet pirmiausia aš esu mylima Dievo dukra! Mamų grupelė – tai vieta, kur mes klausomės Dievo Žodžio, išklausome viena kitą ir bandome atpažinti Viešpaties darbus savo gyvenimuose. Tam reikia pilno, nepadalinto dėmesio. Mes trumpam paliekame savo vaikus artimųjų globai, kad grįžtume į šeimą Viešpaties sustiprintos, padrąsintos ir pripildytos Jo buvimo džiaugsmo.
Priklausau kitai parapijai. Ar tai kliūtis prisijungti? Ne, formalus priklausymas kitai parapijai – tai ne kliūtis. Tačiau pageidautina, kad grupelės narės būtų susijusi su kažkuria kita šioje bažnyčioje vykdoma ar su dominikoniška šeima, nes bendri sąlyčio taškai padeda kurti bendruomeniškumą.
Ar galiu prisijungti, jei dar neturiu savo vaikų? Taip! Motinystės sąvoką suvokiame plačiau nei vien fizinė motinystė. Galbūt tu globoji našlaičius, galbūt esi mokytoja ar dirbi su vaikais, gal tiesiog turi troškimą tapti motina?
Kaip prisijungti? Kviečiame ateiti į pirmąjį susitikimą, po kurio Jūs galėsite apsispręsti: įsipareigojate grupelę lankyti visus metus ar tai - ne Jūsų kelias. Pirmasis susitikimas vyksta kiekvienų metų ketvirtąjį rugsėjo ketvirtadienį, po vakarinių šv. Mišių ir liturginės maldos su broliais, t. y. prasideda apie 19 valandą. Jei norite prisijungti sezono viduryje, t. y. ne pirmo atviro susitikimo metu, susisiekite su koordinatore Jurgita Stoniene, el. pašto adresas: jurgita.stoniene@yahoo.de , tel. 8 687 05767.