Lietuvos dominikonų pasauliečių Vilniaus Šv. Jokūbo brolijos rožinio malda penktadieniais

Penktadieninė rožinio malda prasidėjo 1998 m. Jos tikslas − bendra malda už tuo metu bažnyčioje besikuriančią bendruomenę, jos reikalus, taip pat maldos pagalba vienas kitam asmeniniuose reikaluose. Tai nėra atskira bendruomenė ar uždara maldos grupė, tai tiesiog galimybė melstis drauge. Melstis kviečiame visus norinčius, kiekvieną penktadienį 17.30 val. bažnyčioje.