Šeimų grupė

Šeimų bendruomenės atsiradimas. Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje daug metų rinkosi jaunimas ir jis buvo labai aktyvus. Per kelerius metus daug žmonių iš jaunimo grupės subrendo ir pradėjo kurti šeimas. Sukūrus šeimą daugeliui pradėjo nebetikti jaunimo bendruomenės aktyvus tempas, veikla ir temos. Kelios bažnyčios šeimos pradėjo kelti klausimus ką daryti, kad šeimoms, kurios ateina į Šv. Mišias, būtų gerai šioje bažnyčioje, kad jos susibendrautų tarpusavyje. Buvo sugalvota pabandyti sukurti šeimų grupę. Taip 2008 m. rudenį atsirado Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje šeimų bendruomenė. Pirmus metus mūsų tikslas buvo suprasti ką mes norime veikti ir artimiau susipažinti vieni su kitais. Tad skaitėme ir dalinomės popiežiaus Jono Pauliaus laišku šeimoms, kalbėjome apie maldą ir kaip melstis šeimoje, apie būtinybę ir būdus liudyti savo tikėjimą. 2009 m. vasarą važiavome į pirmą šeimų stovyklą „Gyvųjų akmenų“ sodyboje. Į šias stovyklas, kaip ir į pavasarines rekolekcijas, turime tradiciją vykti kiekvienais metais (keičiasi tik vieta).
Šeimų bendruomenės tikslai: • kad šeimos, kurios ateina į Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, galėtų burtis bendrai maldai;
• kad šeimos vienos kitoms liudytų tikėjimą ir padėtų augti tikėjime;
• kad šeimos dalintųsi šeimyniniais džiaugsmais ir pagalba sunkumuose;
• kad šeimų vaikai galėtų turėti krikščionių draugų.
Kada ir kur renkamės. Šeimų bendruomenės susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį (liepą ir rugpjūtį susirinkimai nevyksta). Susirinkimas prasideda 18 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje. Mišios aukojamos už visas šeimas, besimeldžiančias šioje bažnyčioje. Po Šv. Mišių ir bendros liturginės maldos, 19 val. su broliais dominikonais renkamės Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoracijos centre.
Susirinkimai. Per šeimų bendruomenės gyvavimo metus, susirinkimuose nusistovėjo keletas dalykų - tai bendra šeimų malda, gilesnis tikėjimo pažinimas, palydimas brolių Domininkonų, susitikimo bendrystės džiaugsmas – vieni kitų pamatymas, pasidalinimas kuo gyvename, bendrų veiklų tarp susitikimų paplanavimas (pvz., Advento dirbtuvėlių, pasivažinėjimo rogutėmis, nuėjimo į edukacinį užsiėmimą muziejuje ir kt.). Studijuojame šių dienų aktualias teologines – istorines temas, skirtas pagilinti ir suprasti geriau savo tikėjimą. Kol tėvai klauso mokymų, vaikams būna atskiras užsiėmimas.
Kas gali jungtis. Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šeimų bendruomenė yra atvira bendruomenė. Laukiamos šeimos, norinčios kartu keliauti tikėjimo keliu: jungtis bendrai maldai, liudyti ir augti tikėjime, dalintis šeimyniniais džiaugsmais ir pagalba sunkumuose, auginti vaikus pagal Romos Katalikų Bažnyčios mokymą.
Kaip prisijungti. Geriausia prisijungti per vasaros stovyklą rugpjūtį (naujojo sezono pradžia). Stovyklos metu ne tik planuojami nauji metai, bet paliekama ir daug laisvo laiko bendravimui. Kilus klausimams drąsiai susisiekite su koordinuojančia šeima.